Oyunlar ve Öğretim: Eğitimde Oyun Tabanlı Öğrenme

Monster Notebook  27 Mart 2024

İncelemeler

Büyüklerin, çocuklarına yıllardır “Kalk artık şunun başından,” dedikleri dijital oyunlar, bugün, eğitim ve öğretimin tam da merkezinde yer alıyor. Zira geleneksel eğitim süreçleri artık sınıfların dört duvarlarını aşarak dijital dünyanın olanaklarından sonuna kadar yararlanıyor ve bu imkânlar içinde elbette dijital oyunlar da yer alıyor. Başta küçüklerin eğlenerek deneyimledikleri Minecraft, uzay meraklılarının vazgeçilmezi Kerbal Space Program ve daha nice yapım; matematik, bilim, dil ve tarih gibi pek çok alanda çocukların ve gençlere farklı perspektifler kazandırıyor. Peki, dijital oyunlar nasıl oluyor da öğrenme sürecini hem eğlenceli hem de etkili hâle getiriyor? Gelin, eğitimde oyun tabanlı öğrenme konusuna daha yakından bakalım.

Oyun Tabanlı Öğrenmenin Eğitimdeki Yeri Her Geçen Gün Artıyor

Eğitim sürecini son derece önemseyen ve okula devam eden genç nüfusun, proje ve performans odaklı öğrenim görmesini sağlayan Avrupa ülkelerinin aksine Türkiye’deki eğitim sisteminin temelini oluşturan geleneksel öğrenme yöntemleri, öğrencilerin değişen ihtiyaçları ve teknolojinin hızlı gelişimi karşısında bazı aksaklıklar gösteriyor. Ders kitapları, testler ve sınavlar üzerine kurulan sistem, önceleri talebe (talep eden) olarak adlandırılan ancak uzunca süredir öğrenci şeklinde isimlendirilen bireylerin pasif bilgi alıcılarına dönüşmesine neden olabiliyor. Öğrenme sürecini, doğal olarak tekdüze ve çoğunlukla sıkıcı hâle getirebilen geleneksel yöntemler, öğrencilerin bireysel öğrenme tarzlarını dikkate alma konusunda çoğu zaman yetersiz kalıyor. Tabii Türkiye’deki eğitim sisteminin iyileştirilmesi adına, dijitalleşme ve yenilikçi yöntemlerin eğitime dâhil edilmesi konusunda yavaş da olsa adımlar atıldığını göz ardı etmemek gerekiyor.

Eğitimde oyun tabanlı öğrenme sistemi ise oyunlardan destek alarak öğrencilere aktif öğrenme tecrübesi yaşatıyor ve onların bilgiyi keşfetmelerine, dolayısıyla bilgiyi daha kalıcı şekilde özümsemelerine ortam hazırlıyor. Öğrenciler, oyun oynarken karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için kritik/eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanıyorlar. Bu süreç, öğrenmeyi daha etkileşimli ve eğlenceli kılarken öğrencilerin motivasyonunu ve özgüvenini de artırıyor. Eğitimde oyun tabanlı öğrenme uygulamaları sayesinde öğrencilerin karşısına gerçek dünya problemlerinin benzeri senaryolar da çıkıyor ve teorik bilgilerin, pratikte nasıl değerlendirileceği gösterilmiş oluyor.

Oyun Tabanlı Öğrenmenin Birçok Avantajı Bulunuyor

Eğitimde oyun tabanlı öğrenmenin en etkili örneklerinden birini oluşturan interaktif platformlar ve dijital oyunlar, öğrencilere bilgi aktarmakla kalmayıp aynı zamanda onları, öğrenme sürecine etkin şekilde katılmaya teşvik ediyor. Buradan hareketle dijital oyunların eğitimdeki avantajlarından bahsetmek önem arz ediyor.

Eğitimde oyun tabanlı öğrenme, öğrencilerin, dersleri sıkıcı bir zorunluluk olarak görmelerinin önüne geçiyor, öğrenmeyi eğlenceli ve heyecan verici bir aktiviteye dönüştürerek onların, bilgiyi farkında olmadan özümsemelerini ve gerektiği zaman hatırlamalarını sağlıyor. İnteraktif öğrenme araçları, öğrencilerin dikkatini çekiyor ve bilgiyi daha kalıcı hâle getiriyor; özellikle dikkat dağınıklığı gibi nedenlerle öğrenme güçlükleri yaşayan öğrenciler, bu olanaklardan yararlanarak dezavantajlarından kurtulabiliyor. 

Öğrencileri hikâyenin başkahramanı yapan ve başarılarını madalya, ekstra can, bonus gibi ödüllerle taçlandıran oyunlar, öğrencilerin, öğrenmeye duydukları ilgi ve motivasyonu hayli artırıyor. Gerçek dünya becerilerini dijital oyunlar yardımıyla geliştiren öğrenciler, oyun oynamanın da keyfini çıkarıyor. Hatta kimi eğitim kurumları, sınıf içi yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin eğlenceli bir rekabet içine girmelerini sağlıyor. 

Oyun tabanlı öğrenme, öğrencilere edindikleri bilgileri tehlikesiz şekillerde tecrübe etme olanağı tanıyor. Uçuş simülasyonu türündeki özel dijital oyunlar, öğrencilerin, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlara dair senaryoları güvenli bir ortamda görebilmelerini mümkün kılıyor. Bazı noktalarda mesleki eğitim süreçlerinde de kullanılan öğretici dijital oyunlar, öğrencilerin, gelecekteki kariyerlerinin inşasına da zemin teşkil edebiliyor. 

Bunların yanında, öğrenme ve bilişsel becerileri geliştiren, kültür ve toplumlara dair veriler sunan, yabancı dil öğrenimini kolaylaştıran pek çok dijital oyun, eğitimde oyun tabanlı öğrenme başlığında değerlendirilebiliyor. Monster tarafından geliştirilen Abra, Tulpar ve Semruk oyun bilgisayarları, oyun tabanlı öğrenmede başvurulan oyunları sorunsuz şekilde çalıştırıyor. Eğer siz de hâlihazırda kullandığınız bilgisayarınızın teknik özelliklerinden memnun değilseniz, vakit kaybetmeden “canavar”larla tanışın.

Paylaş: